Zichtbaar of onzichtbaar?

Vroeger hanteerde de redacteur een ‘rode pen’. Voor de auteur was het vaak ontmoedigend zijn of haar werk terug te krijgen met verbeteringen en redactietekens. Dankzij de teksverwerker krijgen schrijvers nu mooie, ‘schone’ teksten terug.

Maar het kan zijn dat de auteur precies wil zien waar en hoe de redacteur in zijn of haar tekst heeft ingegrepen. De functie ‘wijzigingen bijhouden’ maakt dat mogelijk.