Redactie meestal geen overbodige luxe

Wie schrijft of teksten publiceert en de kwaliteit van die geschreven stukken wil verbeteren, is hier aan het goede adres. In de ruim twintig jaar van zijn bestaan heeft Scripta melius opdrachten uitgevoerd voor uiteenlopende organisaties, zoals de overheid, opleidingsinstituten, musea, universiteiten en individuele wetenschappers.

Het tekstbureau is gespecialiseerd in tekst- en eindredactie. Door intensief en in overleg met de schrijver(s) hun eigen teksten kritisch onder de loep te nemen, zou je kunnen stellen dat zo’n intensief redactietraject fungeert als een schrijftraining.

Het logo van tekstbureau Scripta melius visualiseert het proces van schrijf- tot drukwerk. In dit proces is de auteur uiteraard de belangrijkste persoon; datgene wat hij of zij wil overbrengen – de tekstinhoud (content zeggen we tegenwoordig ook wel) – moet de meeste aandacht krijgen.

Als de tekst niet mooi, overtuigend en correct is, kan zelfs de mooiste lay-out dat niet verhullen. Redactie is dus geen luxe, maar een belangrijke fase in het proces van typoscript tot publicatie.