Waarom Latijn?

Waarom een Latijnse naam voor een tekstbureau dat Nederlandse teksten schrijft en bewerkt? Klinkt het Latijn gewichtiger dan het Nederlands? Dat mag zo zijn, maar dat was niet de reden het tekstbureau zo te noemen. Oorspronkelijk tooide het bureau zich met de naam Stukken beter. Het visitekaartje zag er zo uit.

Het logo geeft de stadia weer die een tekstĀ  meestal doorloopt: van manuscript via typoscript tot gedrukte publicatie. Jammer genoeg bestond er al een bureau met de naam Stukken beter. Om een lang verhaal – waar zelfs een rechter in voorkomt – kort te houden, de bedrijfsnaam moest veranderen – en wel binnen een dag. De stukken die beter worden van het tekstbureau zijn Latijnse (geschreven) stukken geworden. De naam en het logo spreken niet meer voor zichzelf, maar een naam met een verhaal heeft ook wel iets. En ‘beter worden’ roept de associatie op met geneeskunde, een vakgebied waar het Latijn de boventoon voert.